Welkom en heil aan de kijkende lezer.

In de tijd van voortschrijdende automatisering ligt het voor de hand dat er ook een Udema-site op het Internet is te vinden.

Bezig met de zich voortschrijdende ontwikkelingen op dit terrein gaat ook de ontwikkeling van deze site toekomstgericht, zonder daarbij de historie uit het oog te verliezen.

Derhalve vindt U familiehistorie in de stamboom, uitingen van creativiteit uit het heden met waterverf en pennenvruchten die gein en ongein, zin en onzin vertolken.

De links komen voort uit een persoonlijke relatie met werk of door familiebanden.

Zo en op deze wijze verschaft naar ik hoop deze site U een bijdrage in een zinvolle tijdspassering naar de eeuwigheid.

Gezondheid en geluk voor U allen,

Tammo W. Udema.